Disclaimer

BOVAG heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. BOVAG aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. 

De persoonsgegevens van BOVAG-bedrijven, leerlingen en schoolmedewerkers worden via deze website verwerkt in de zin van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Aan de hand hiervan kunnen BOVAG en OOC (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche) bezoekers van deze site op een positieve manier tonen hoe leuk het werken in onze sector is en kunnen wij BOVAG-bedrijven helpen om jongeren te enthousiasmeren. U heeft als betrokkene recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. 

BOVAG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is. 

BOVAG houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen. 

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOVAG.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door BOVAG.‚Äč