https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aWt3b3Jkc2NoYWRlaGVzdGVsbGVyLW5s/5fa3ef7d6c36f/daab56bb-678a-489b-82b8-37bd131c3613_1_20201105_062637.jpg
Overlay header
5 november 2020

SBB Actieplan stages en leerbanen

Voor elke mbo-student is in het schooljaar 2020-2021 een stage of leerbaan beschikbaar. Voor iedere sector en regio maken onderwijs en bedrijfsleven een actieplan op maat. En alle mbo-studenten konden afgelopen schooljaar hun stage of leerbaan vervolgen of kregen van school een alternatief aangeboden. Dat is de ambitie van SBB Actieplan stages en leerbanen, dat in april 2020 van start ging.

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven.

Schooluitval en werkloosheid voorkomen
Onderwijs en bedrijfsleven komen in actie om de knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen. Met het actieplan zorgen we samen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende studenten, zijinstromers en herintreders. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid.

Twaalf acties
De volgende twaalf acties worden uitgevoerd. 

Lees de volledige tekst op de website van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).